O firmie

O mnie

Nazywam się Anita Bartkowiak - jestem właścicielką biura rachunkowego, ekonomistką, księgową z wieloletnią praktyką.

Jestem absolwentką:

 • Zespołu Szkół Handlowych im. Oskara Langego w Poznaniu, gdzie uzyskałam tytuł technika ekonomisty o specjalności ekonomika i organizacja przedsiębiorstw,
 • Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu - moja specjalność to finanse i rachunkowość przedsiębiorstw.

Ukończyłam również studia podyplomowe:

 • Akademia Ekonomiczna - "Analiza ekonomiczna i controlling",
 • Wyższa Szkoła Bankowa - "Pozyskiwanie i rozliczanie funduszy z Unii Europejskiej".

Posiadam świadectwo kwalifikacyjne nr 11109/98 przyznane przez Ministra Finansów potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych dla osób prowadzących usługowo księgi rachunkowe.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując przede wszystkim w firmach produkcyjnych i usługowych różnych branż, w tym w międzynarodowych grupach kapitałowych, pełniąc rolę Głównej Księgowej odpowiadającej za całokształt rachunkowości i sprawozdawczości.

Biuro rachunkowe oferuje szeroki wachlarz usług skierowany do firm i osób indywidualnych.

Księgowość

Prowadzenie:

 • ksiąg rachunkowych,
 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • ewidencji ryczałtowej.

W zakres czynności księgowych wchodzą również:

 • ewidencja środków trwałych,
 • ewidencja wyposażenia,
 • ewidencje do celów VAT i VAT unijnego,
 • zakładanie planów kont,
 • sporządzanie bilansów miesięcznych i rocznych.

Kadry i Płace

Sporządzanie:

 • list płac,
 • umów cywilno-prawnych,
 • rachunków do umów-cywilnoprawnych,
 • kalkulacji dla celów podatku dochodowego,
 • obsługa ZUS-owska pracowników za pomocą programu Płatnik oraz platformy pue.zus.pl,
 • deklaracji PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR ,
 • raportów miesięcznych i rocznych ZUS RMUA.
 • zakładanie i prowadzenie teczek kadrowych pracowników,
 • ewidencja urlopów pracowniczych,
 • ewidencja pozostałych nieobecności,
 • sporządzanie umów o pracę,
 • sporządzanie aneksów do umów,
 • sporządzanie świadectw pracy