Usługi

Biuro rachunkowe oferuje szeroki wachlarz usług skierowany do firm i osób indywidualnych.

Księgowość

Prowadzenie:

 • ksiąg rachunkowych,
 • podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
 • ewidencji ryczałtowej.

W zakres czynności księgowych wchodzą również:

 • ewidencja środków trwałych,
 • ewidencja wyposażenia,
 • ewidencje do celów VAT i VAT unijnego,
 • zakładanie planów kont,
 • sporządzanie bilansów miesięcznych i rocznych.

Kadry i Płace

Sporządzanie:

 • list płac,
 • umów cywilno-prawnych,
 • rachunków do umów-cywilnoprawnych,
 • kalkulacji dla celów podatku dochodowego,
 • obsługa ZUS-owska pracowników za pomocą programu Płatnik oraz platformy pue.zus.pl,
 • deklaracji PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR ,
 • raportów miesięcznych i rocznych ZUS RMUA.
 • zakładanie i prowadzenie teczek kadrowych pracowników,
 • ewidencja urlopów pracowniczych,
 • ewidencja pozostałych nieobecności,
 • sporządzanie umów o pracę,
 • sporządzanie aneksów do umów,
 • sporządzanie świadectw pracy

Pozostałe usługi

 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych,
 • obsługa sprawozdań GUS za pomocą portalu sprawozdawczego,
 • obsługa sprawozdań do NBP,
 • sprawozdawczość PFRON,
 • indywidualne sprawozdania dla potrzeb zarządczych,
 • monitoring należności i zobowiązań z kontrahentami i instytucjami.
 • roczne rozliczenia indywidualnych podatników:
  PIT-28, PIT-36 i 36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39
 • korespondencja z US, ZUS, GUS, PIP,
 • reprezentacja podczas kontroli,
 • wyjaśnienia i pomoc w załatwianiu spraw