O firmie

O mnie

Nazywam się Anita Bartkowiak - jestem właścicielką biura rachunkowego, ekonomistką, księgową z wieloletnią praktyką.

Jestem absolwentką:

  • Zespołu Szkół Handlowych im. Oskara Langego w Poznaniu, gdzie uzyskałam tytuł technika ekonomisty o specjalności ekonomika i organizacja przedsiębiorstw,
  • Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu - moja specjalność to finanse i rachunkowość przedsiębiorstw.

Ukończyłam również studia podyplomowe:

  • Akademia Ekonomiczna - "Analiza ekonomiczna i controlling",
  • Wyższa Szkoła Bankowa - "Pozyskiwanie i rozliczanie funduszy z Unii Europejskiej".

Posiadam świadectwo kwalifikacyjne nr 11109/98 przyznane przez Ministra Finansów potwierdzające spełnienie wymogów kwalifikacyjnych dla osób prowadzących usługowo księgi rachunkowe.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując przede wszystkim w firmach produkcyjnych i usługowych różnych branż, w tym w międzynarodowych grupach kapitałowych, pełniąc rolę Głównej Księgowej odpowiadającej za całokształt rachunkowości i sprawozdawczości.

O biurze

Oferta biura skierowana jest przede wszystkim do podmiotów zobowiązanych do prowadzenia rachunkowości w oparciu o ustawę o rachunkowości, a są to m.inn.:

  • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • spółki akcyjne,
  • spółki komandytowe i komandytwo-akcyjne,
  • inne podmioty, których obroty przekroczyły w roku ubiegłym równowartość w walucie polskiej 2.000.000 EUR,
  • pozstałe podmioty, które dobrowolnie wybrały pełną księgowość.

Ponadto oferujemy prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany oraz obsługę kadrowo-płacową pracowników.

Biuro wykonuje swoje usługi za pomocą programów SYMFONIA, które są na bieżąco aktualizowane.

Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie OC w zakresie wykonywanej działalności.

Przed biurem istnieje możliwość parkowania.

Zapraszam do współpracy,
Anita Bartkowiak